Wie zijn wij

Zorg Royaal

Wie zijn wij

Als doorgewinterde zorgmedewerkers met jarenlange ervaring in de zorgsector, zijn wij getuige geweest van de vele veranderingen die deze sector heeft doorgemaakt. Terwijl sommige van deze veranderingen positieve verbeteringen hebben gebracht, kunnen anderen helaas als negatief worden ervaren.

Veranderende Arbeidsmarkt:

De arbeidsmarkt is aan het veranderen, niet alleen in de zorgsector, maar ook in bredere zin. Veel professionals zoeken naar manieren om meer controle over hun loopbaan te hebben en te ontsnappen aan de traditionele hiërarchieën van vaste dienstverbanden. Door deze verandering zijn er veel zelfstandigen erbij gekomen die geen positieve bijdragen hebben aan de zorg van cliënten.
Veel van deze zelfstandigen beschikken niet over de nodig werk/levens ervaring, maar voldoen ook niet aan de kwaliteit. Deze zelfstandigen beschikken vaak niet over de juiste diploma’s, cursussen of er wordt zelfs met valse documenten gewerkt. Helaas zien wij dagelijks veel cliënten om ons heen die de dupe zijn van deze negatieve verandering.
Ons bemiddelingsbureau dat zich richt op het koppelen van hoogwaardige zorgprofessionals aan partners zien wij als een kans om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door een combinatie van zorgvuldige selectie, persoonlijke benadering en voortdurende ondersteuning, kunnen wij een positieve impact hebben op zowel het zorgpersoneel als de cliënten die wij bedienen. Zorg Royaal is een bron van positieve verandering binnen de zorg.

Ons visie om zorgprofessionals van topkwaliteit in te zetten bij zorginstellingen is een stap in de richting van het bieden van betere zorg aan cliënten. Het versterken van de zorgomgeving met bekwame en toegewijde professionals is een cruciale stap in het verminderen van uitdagingen zoals werkdruk, verzuim en het verbeteren van de algehele kwaliteit van zorg.

De kern van ons bemiddelingsbureau zal draaien
om de volgende pijlers

1. Kwaliteit en Competentie

Wij streven naar het verbinden van zorginstellingen met hoogwaardige professionals die niet alleen beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, maar ook over de zachte vaardigheden die nodig zijn om een empathische en cliëntgerichte zorgervaring te bieden.

Dit omvat effectieve communicatie, emotionele intelligentie en het vermogen om zich aan te passen aan verschillende zorgbehoeften. Daarnaast zijn de professionals in staat om de cliënten administratie en team ondersteunde taken op te pakken waar gewenst is.

2. Selectief Wervingsproces

Het wervingsproces van ons bemiddelingsbureau zal zich richten op het aantrekken van zorgprofessionals die voldoen aan jullie hoge normen van kwaliteit en integriteit. Door zorgvuldig te selecteren en te screenen, kunnen wij een pool van getalenteerde professionals opbouwen die klaar staan om de zorgsector te verrijken. Vanzelfsprekend is het van ons voor belang dat de zorg professionals beschikken over de juiste diploma’s en/of certificaten. Voor ons heeft het intake proces hoog prioriteit om te blijven voldoen aan de normen en eisen van Zorg Royaal. Onze partners mogen van ons verwachten dat wij dit volgens de richtlijnen blijven uitvoeren en dat zij compleet inzage hierin hebben.

3. Matchmaking en Persoonlijke Benadering

Een succesvolle match tussen zorgprofessionals en zorginstellingen gaat verder dan alleen het matchen van vaardigheden. Het gaat om het begrijpen van de cultuur, waarden en behoeften van beide partijen. Door een persoonlijke benadering te hanteren, kunnen wij de juiste professionals koppelen aan partners waar ze het beste tot hun recht komen. Investeren in persoonlijk contact met onze partners is voor ons een belangrijk kern item voor een duurzaam en een prettige samenwerking.

4. Opleiding en Ontwikkeling

Ons bemiddelingsbureau kan een rol spelen in de voortdurende opleiding en ontwikkeling van de zorgprofessionals die wij inzetten.

Dit kan variëren van bijscholing in medische trends tot training in communicatievaardigheden en patiëntgerichtheid.

5. Ondersteuning en Monitoringing

Eenmaal geplaatst, zullen wij voortdurende ondersteunen en monitoring bieden om ervoor te zorgen dat de professionals gedijen in hun nieuwe omgeving. Dit kan onder meer het verzamelen van feedback omvatten en het aanbieden van oplossingen voor eventuele uitdagingen die zich voordoen. Wij vinden het belangrijk om tussentijds te evalueren en bij te sturen samen met onze partners. 
Feedback zien wij altijd als een cadeau waarmee je verder kan ontwikkelen om uiteindelijk betere zorg te kunnen leveren.