Onze diensten

Zorg Royaal

Gespecialiseerd in:

Gehandicaptenzorg

Verslavingszorg

Vluchtelingenwerk

GGZ

Jeugdzorg

Jeugd justitiële inrichtingen

Psychiatrie

Zorg Royaal

1. Kwaliteit en Competentie

Wij streven naar het verbinden van zorginstellingen met hoogwaardige professionals die niet alleen beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, maar ook over de zachte vaardigheden die nodig zijn om een empathische en cliëntgerichte zorgervaring te bieden.

Dit omvat effectieve communicatie, emotionele intelligentie en het vermogen om zich aan te passen aan verschillende zorgbehoeften. Daarnaast zijn de professionals in staat om de cliënten administratie en team ondersteunde taken op te pakken waar gewenst is.

2. Selectief Wervingsproces

Het wervingsproces van ons bemiddelingsbureau zal zich richten op het aantrekken van zorgprofessionals die voldoen aan jullie hoge normen van kwaliteit en integriteit. Door zorgvuldig te selecteren en te screenen, kunnen wij een pool van getalenteerde professionals opbouwen die klaar staan om de zorgsector te verrijken. Vanzelfsprekend is het van ons voor belang dat de zorg professionals beschikken over de juiste diploma’s en/of certificaten. Voor ons heeft het intake proces hoog prioriteit om te blijven voldoen aan de normen en eisen van Zorg Royaal. Onze partners mogen van ons verwachten dat wij dit volgens de richtlijnen blijven uitvoeren en dat zij compleet inzage hierin hebben.

3. Matchmaking en Persoonlijke Benadering

Een succesvolle match tussen zorgprofessionals en zorginstellingen gaat verder dan alleen het matchen van vaardigheden. Het gaat om het begrijpen van de cultuur, waarden en behoeften van beide partijen. Door een persoonlijke benadering te hanteren, kunnen wij de juiste professionals koppelen aan partners waar ze het beste tot hun recht komen. Investeren in persoonlijk contact met onze partners is voor ons een belangrijk kern item voor een duurzaam en een prettige samenwerking.

4. Opleiding en Ontwikkeling

Ons bemiddelingsbureau kan een rol spelen in de voortdurende opleiding en ontwikkeling van de zorgprofessionals die wij inzetten.

Dit kan variëren van bijscholing in medische trends tot training in communicatievaardigheden en patiëntgerichtheid.

5. Ondersteuning en Monitoringing

Eenmaal geplaatst, zullen wij voortdurende ondersteunen en monitoring bieden om ervoor te zorgen dat de professionals gedijen in hun nieuwe omgeving. Dit kan onder meer het verzamelen van feedback omvatten en het aanbieden van oplossingen voor eventuele uitdagingen die zich voordoen. Wij vinden het belangrijk om tussentijds te evalueren en bij te sturen samen met onze partners. 
Feedback zien wij altijd als een cadeau waarmee je verder kan ontwikkelen om uiteindelijk betere zorg te kunnen leveren.